Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 14:44

Dự án Bitexco Mỹ Đình

Tên Công Trình: Bitexco Mỹ Đình
Địa chỉ: Mỹ Đình
Cơ quan ký hợp đồng:  Công ty ĐTPTĐT Long Giang
Tổng Giá Trị:        

 

 

 

 

 

 

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision