Thứ tư, 25 Tháng 4 2018 15:27

Đào đất và vận chuyển đất hố móng

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá đào đất và vận chuyển đất hố móng như sau:

BÁO GIÁ ĐÀO ĐẤT VÀ VẬN CHUYỂN ĐẤT HỐ MÓNG

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ

1

Đào đất

m3

Thỏa thuận

2

Vận chuyển

m3

Thỏa thuận

Ghi chú: - Chúng tôi sẽ báo giá chi tiết tới quý khách cho từng công trình cụ thể.

 

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision